www.ebbemunk.dkarrowFritz Jürgensens tegninger

Klassikerne | Mand til mand | Mellem kønnene | Musik | Tyende | I ægteskabet | Børn til børn | Opdragelse | Ungdom | Gadeliv | Gyssebogen | del 2 | del 3

Forrige side   |   Næste side   |   Introduktion   |   English Summary   |   Samtlige tekster   |   Retur

Mand til mand


skadeligere.gif

 

 

- Jeg holder The for skadeligere end Kaffe meget skadeligere end Kaffe! -


de_cigarer

 

- De forlanger blot: af de Cigarer som Assessor Mikkelsen pleier at faae af, saa ved Jomfruen nok Besked.


testament

 

- Testament? Det kan Kælen fløjt-me være mig det samme hvem der faaer det, naar jeg føst er væk! Jeg skal inte ha' noget af at gi'e Pa-Daler for en Pialte Papir, og saa ha' denne Notarius Publikum med to Posekiggere til at faae at vide hvormeget jeg har.


de_er_dyrlaege

 

- De er Dyrlæge ... meget respectabelt! men jeg kan ikke være tjent med at miste al min Praxis fordi jeg boer i Huus med Dem. Jeg maa bede Dem afholde Deres Patienter fra at bide mine naar de mødes paa Trappen.


hold_mund

 

- De veed ikke, hvad De skal sige til det? Saa skal jeg fortælle Dem det: De skal holde Deres Mund! Det er rene Ord, haaber jeg!


pastoren

 

- Nu har Pastoren raset og skjændt den hele Aften hvergang han satte sig selv en Beet; og da det kommer til Stykket er det ham der vinder fra os allesammen.


commissionen

 

- Ja, sa'e han, men kunde man dog ikke arrangere det saadan og saadan? Nei, sa'e jeg, det maa De forlade mig! og kun saameget vil jeg sige Dem, at der ikke bliver noget af saalænge jeg sidder i Commissionen. Saa taug han stille og gik.


om_morgenen

 

- Om morgenen, i det Øieblik jeg vaagner, drikker jeg et Glas koldt Vand, lige hentet fra Posten. Klokken saadan 7, halv 8 tager jeg mig en Kop Mælk med saameget som et Fingerbøl Kaffe i; og saa intet mere før Middag. Til Middag (præcis Kl. 2) spiser jeg Grynsuppe og en Ret Fisk; og dermed er jeg færdig for den Dag, undtagen en lille bitte Kop The Kl. 8. Det bekommer mig meget vel. -


gudelige_skrifter

 

Man overfylder Lazaretherne med gudelige Skrifter, fortræffeligt! men hvem læser dem? Og Bibelen, Deres Durchlautighed! jeg spør' Dem derom: hvad er det for en Bog? En aldeles forældet Lecture, en ethnographisk Curiositæt, som enhver oplyst Mand maa desavouere! ... jeg har aldrig seet en Bibel!


svendborg

 

- Man kan ikke nægte, at Egnen om Svendborg er overordentlig deilig? -

- Hvad? -


vreul

- 1. Hua jæ si'e jæ si'e te de æ noue Vreul ailsammel. Og saa dehæ Intepellâs opp' i Rigsdagen ... Fainen maa uih hua de ska blitt'eh!

- 2. Ja men hør nu Morten, jeg har speculeret! Det er inte for det; men jeg har jo været tretten Aar Fyrbøder i dengang der var et Cancellie; og Du kan troe, vores Udenrigs er en sikkren Hund; han la'er sig inte gaae paa!

- 1. Aa nei; han æ nok et saa møi fihkainte.

- 2. Pas paa hvad jeg siger- det forstaaer sig, men jeg siger blot, og det i denne Aften: Tingene klare sig ... Tingene klare sig!

- 1. Ja da uo de da paa Tihn .. Mathisen læ vos kon foh To-kaffeponser!

- 2. Tingene klare sig!


skakparti

Forrige side   |   Næste side   |   Introduktion   |   English Summary   |   Samtlige tekster   |   Retur