www.ebbemunk.dkarrowFritz Jürgensens tegninger

Klassikerne | Mand til mand | Mellem kønnene | Musik | Tyende | I ægteskabet | Børn til børn | Opdragelse | Ungdom | Gadeliv | Gyssebogen | del 2 | del 3

Link til første side   |   English Summary below   |   Samtlige tekster   |   Retur

Introduktion


Fritz Jürgensen levede 1818-1863. Han lærte urmager-håndværket i København og i Schweiz efter familiens ønske, selv om han hellere ville være kunstmaler.

Han blev gift med sin kusine Lise i 1842. De får en datter, hvorefter Lise dør. Datteren vokser op hos svigerforældrene. Den sørgende enkemand Fritz Jürgensen udvikler sig til en lidt aparte, indesluttet type, der søger trøst i flasken. I tidens løb laver han en lang række tegninger beregnet på familie og venner.

Tegningerne var forsynet med rammende replikker eller beskrivelser. Mange var både vittige og satiriske, men de var ikke beregnet på offentliggørelse. De første tegninger blev først offentliggjort 1860, få år før Fritz Jürgensens død. "Gyssebogen" er skrevet i 1843 til tegnerens nevø Frederik Nees, og den blev først offentliggjort 1920.

På trods af det private præg og tegningernes alder, har de skarpe portrætter så meget almen interesse, at hans ordvalg i dag indgår i det danske sprog, f.eks. Gysses replik: gysse42

 

Fra Gyssebogen:

-Fa'er! Er det Verdenshavet?

- Nei, lille Gysse, det er Frederiksholms Kanal.
 

Naar han i Skolen lærte noget,
Saa lærte han ei hen i Taaget.

Nu om dage ville den galante Harreskov være mødt op med en hurtig limousine, men trods forskellen i de tekniske hjælpemidler vil beretningen være den samme: harreskov

 

Den galante Harreskov har ladet sin Vogn møde for at skaffe nogle af Damerne en beqvemmere Befordring hjemad.


harreskov_2

 

Man er sletikke kommen tilskade. Kun Frøk. L. har brukket en Arm, og Alle ere enige i at det Hele igrunden var en moersom Spads.


Fritz Jürgensen skånede ikke sig selv. Det er tydeligt, når han rider rundt i Svendborg: jurgensen

 

Jürgensen rider ud paa Kjøbmand Quists Gedebuk for at invitere Honoratiores i Svendborg til en Skovtur.


Måske er det Fritz Jürgensen selv, der optræder som gademusikant her: wenn_mir

 

- Wenn mir ein Mädchen recht gefällt, Dann hilft kein Widerstreben - -


Link til første side / Link to page one

English Summary

These drawings are created by Fritz Jürgensen, who lived 1818-1863 in Copenhagen. He wanted to become a painter, but took up the family's profession and worked as a watchmaker. He was widowed early and lived after his wife's death as an introverted and odd person.

During the years he produced a lot of funny or satirical drawings meant for his friends and family. Published after 1860, however, the drawings showed to have a greater public interest, and even today some of his phrases are well-known idiomatic expressions in Danish.

The drawings can easily be seen by all nationalities, but the other half is missing. Fritz Jürgensen's exact, satirical phrases are nearly impossible to translate, as the origin is old and specific private in the original context.

Here is a try for a couple of drawings:vaer_kun_rolig

 

 

- Du Frelsens Himmel! nu løber Hunden med Stegen!

- Vær kun rolig, lille Madam, jeg har sat Benet paa den. -

 

- Oh no, now the dog will run away with the roast!

- Don't be afraid, dear madam, I have already my foot on it.


vandyck

 

- Gud bevares, jeg bøjer mig for Vandyck, men Enhver har sine fortrin. -

- Of cause, I admire Vandyck, but anyone will have his advantages -


musikus

 

En Musikus gaaer hen i Orchestret, hvor han ved Slutningen af 2den Act skal slaae et Slag paa Gongongen.

A musician is heading for the orchestra. In the end of the second act he is going to strike ONE beat at the gong.Link til første side / Link to page one   |   Samtlige tekster   |   Retur