www.ebbemunk.dkarrowFritz Jürgensens tegninger

Klassikerne | Mand til mand | Mellem kønnene | Musik | Tyende | I ægteskabet | Børn til børn | Opdragelse | Ungdom | Gadeliv | Gyssebogen | del 2 | del 3

Forrige side   |   Næste side   |   Introduktion   |   English Summary   |   Samtlige tekster   |   Retur

Tyende


petrine

 

- Mo'er! Petrine stjæler af Kammerraadens Pindebrænde og kommer det i vores Kakkelovn!

- Stjæler hvor kan du faae saadanne afskyelige Ord i Din Mund! Troer Du Herr Sommerfelt bryder sig om et Par Fyrrepinde?


seilgarn

 

- Lille Petrine, har De ikke seet en Stump Seilgarn, som laae paa mit Bord?

- Jeg! Seilgarn? Nei, saa lad mig synke i Graven i dette hellige Øieblik! Ikke det Gud har ladt skabe har jeg rørt inde i Herrens Værelse!


cordillerne

- Men snart daled Solen bag Cordillerernes mægtige Høider, og den pragtfulde tropiske Himmel blev i et Nu fremtryllet for vore Blikke, medens Cotopaxi ... - Undskyld! Hør Stine, tag mig Skuffen af Natbordspeilet og den ene Lysestage, men vælt ikke Natlampen, hører Du? - medens Cotopaxi udslyngede den glødende Lava, der med ustandselig Magt bugtede sig frem i Keglens Furer. Mægtige Skaber! hvor opløftende - Stine! sæt ogsaa Smørasietten til Varmen. - hvor opløftende er ikke selv Dit Ødelæggelsens Værk!

- Det var en deilig Beskrivelse! Aa, læs om igjen, kjere Fredrik.


huggeblokken

 

- Jeg har taget Kjøkkenstolen fra hende, men nu har hun ham siddende paa Huggeblokken. Forleden,mens jeg og min Mand er ude, sidder min Datter i Mørkningen i Sofaen med sin Forlovede. De sidder ganske stille naturligviis og saa hører de at Pigen trækker Kjeresten ind i Kjøkkenet, og har ham drivende der i over halvanden Time! Det er dog ved Gud mere end man bør taale i et ordentligt Huus!


kammerjunkeren

- Ja, det har Fruen ved Gud Ret i; saadan et urimeligt Herskab har jeg rigt'nok aldrig havt.

- Hvormange Retter gi'er hun Jer?

- Tre, baade de Hellig og de Søgne; for hvad den Ting angaaer, det forstaar sig, Gud bevare's!

- Kommer han, Kammerjunkeren der noget?

- Ja, Frue, hver Dag; og naar det kun er een Gang, kan vi gjerne skrive Kors paa Døren.

- Uh! men hør min Pige, Du skulde ellers ikke løbe om og føre Sladder om Den Frue ... eller Madame er hun da!


mazbek

 

- Urtekræmmerens Ferdinand tog mig hen til forhøiet Priis. Jeg saae Mazbek hvor det er deiligt, og hvor hun spiller! Jeg kan ikke begribe hvor Nogen gider seet de Stykker, der skal grines af; er det noget at gaae hen for? Man har Griin nok hjemme, naar Fruen slipper Herren ud i Kjøkkenet for at gjøre Qvalm over Ingenting; (hvad der skal til, det skal til, og Tørv er' ikke drøiere fordi Læsset koster mer' end mens den forrige Pige var her).


I ægteskabet


skavanken

- Hør nu, søde Malle, sig mig Din Mening ganske oprigtigt! Er det ikke en frivillig Sag om han vil gi'e de 250 eller ikke: jeg tvinger ham jo ikke dertil?

- Du tvinger vist Ingen til at gi'e Dig Noget kjere Johan, dertil er Du altfor ædel og uegennyttig.

- Og Skavanken, den behøver jeg da ikke at tale om?

- Du veed jo slet ikke om Hesten feiler noget, Du troer det jo kun.

- Ja, ikke sandt? jeg kan jo ikke see Dyret indvendigt! Godnat, Du er en sød Kone, Godnat!


at_rydde_op

 

En Oblatæske, et Speil, en Filtsaal, en Hudibras, Gummiplaster, Christi Efterfølgelse, Redekam, kongelig Obligation, Kaskjet, Emilie-Polka, Knibtang, Næ'fuld Brystsukker, Lampesax, græsk Lexicon, Haglpung, Sextant, Skrabnæsespil og alt det i een bunke ovenpaa min Tyrolercither, det kalder min Kone: at rydde op!


johannes

 

- Tak, søde Johannes! men det maa Du love mig: ikke at gi'e mere end 7 Mk. for Alenen.


lexicon

 

- Nu har jeg i 4 Timer søgt efter mit latinske Lexicon ... endelig finder jeg det liggende lige for Næsen af mig.

- Var der noget Du vilde søge i Din latinske Lexicon?

- Ja vist var der men nu har jeg Pinedød glemt, hvad det var!


spoergsmaalet

 

- Nu bliver Spørgsmaalet, om jeg skal tage min blaa Atlaskes Vest eller den broderede sorte.


Forrige side   |   Næste side   |   Introduktion   |   English Summary   |   Samtlige tekster   |   Retur