www.ebbemunk.dkarrowFritz Jürgensens tegninger

Klassikerne | Mand til mand | Mellem kønnene | Musik | Tyende | I ægteskabet | Børn til børn | Opdragelse | Ungdom | Gadeliv | Gyssebogen | del 2 | del 3

Forrige side   |   Næste side   |   Introduktion   |   English Summary   |   Samtlige tekster   |   Retur

Ungdom


ja_faer

 

- Ja Fa'er, det kan have været rigtigt i Din Tid; men husk paa at Verden ikke staaer stille. Hvad der i vore Dage passer sig og ikke passer sig, det troer jeg nok, jeg bedre kan have en Mening om end baade Du og Onkel!


affekteret

 

- Hun er kjøn - pyh! - men hun er ækel affekteret; Folk skal være naturlige i deres Væsen, det er det første.


maskerade

 

- Veldædigt Øiemed, det er godt nok; men jeg la'er ikke mine Døttre demoralisere til Fordeel for det druknede Skibsmandskab! Hvor kan det falde Jer ind at ville paa Maskerade?

- Ja eller: bal en masque! Onkel Hendrik siger at man godt kan være anstændig, naar man selv vil. -


sophie_1

 

Sophie interesserer sig ikke for deres Samtale om Mathematik.


sophie_2

 

Blandt Sophies mange Pligter er det ikke den letteste at læse Feuilletonerne i alle Blade.


sophie_3

 

Paa et Besøg i en af Fyens Stæder, søger Sophie at omvende nogle Præster til Christendommen.


blidheden

 

- Hun! lokket mig til sig? Gud naar Du blot kjendte hende, hun er Blidheden og Aabenhjertigheden selv. Det var det samme om Du gjorde mig ulykkelig, men jeg kan ikke udholde at hun skal lide. Og jeg veed hun elsker mig rædsomt.


han_lod_skuldre

 

- Saae Du, Caroline? Han lod skuldre! Vil du nu troe at han mener det alvorligt?


maren

- Goddau! er det Dig Maren?

- Er det dig Oul?

- Ja det er. Er du ein i Kjeunhahn idau?

- Ja jæ æ kommen ein mæ Ahns.

- Den Gahml mot' da till' ed.

- Jao! hva ska man seih, ded sko no sodden væhr.

- Jao!

- Ja adiøs, Oul!

- Naa adiøs, Maren!


ordsprogsleg

- Ordsprogsleg! Vi vil lege Ordsprogsleg! Thomas, Du maa finde paa Noget.

- Ja kjere Thomas, kom med et Ordsprog; Du kan saa udmærket!

- Aa, ja! søde Thomas, skynd Dig, faae en Idee!


Gadeliv


apelsiner

- Nei, min Dreng! gjem Du Dine 8 Skilling, saa la'er vi Konen beholde sine Apelsiner.


gud_stoedte_de_dem

 

 

 

- Gud! stødte De Dem?


soeg_ikke

 

Søg ikke paa utilbørlig Maade at hæve Dig over Dine Jevninge; thi da vil Ondskab og Avind finde Dig magtesløs i Kampen, og omsider nedstyrte Dig fra Din Storheds Tinde.


venskab

 

- Venskab er dog det Eengelige - - Fanden og hele hans Armee raspe i fruentimmerne!

- Ja Venskab! Vi er rigtige Venner!

- Vilde du dø for mig?

- Om jeg vilde dø for Dig? jeg tørster efter en Leilighed til at vise Dig det.

- Tørster du? jeg begynder ogsaa at blive et Gran tørstig.


vandpost

 

- Der sku' Du seet et Syn! Det var Tvermoses lille Nicolai han trimled' i Rendestenen med Fløils Bluse paa og hvide Buxer og et Stykke Franskbrødssmørrebrød i hver Haand. Hvad han inte var pæn, det blev han da!


wenn_mir

 

- Wenn mir ein Mädchen recht gefällt, Dann hilft kein Widerstreben - -


caveline

 

- Gud! Caveline! hørte Du hvad han sæh?


disciplin

 

Disciplin


honneur

 

(ingen tekst)


hele_bataillonen_holdt

 

Aandsnærværelse

- Hele Bataillonen Holdt!


jurgensen

 

Jürgensen rider ud paa Kjøbmand Quests Gedebuk for at invitere Honoratiores i Svendborg til en Skovtur.


Forrige side   |   Næste side   |   Introduktion   |   English Summary   |   Samtlige tekster   |   Retur