www.ebbemunk.dkarrowFritz Jürgensens tegninger

Klassikerne | Mand til mand | Mellem kønnene | Musik | Tyende | I ægteskabet | Børn til børn | Opdragelse | Ungdom | Gadeliv | Gyssebogen | del 2 | del 3

Forrige side   |   Næste side   |   Introduktion   |   English Summary   |   Samtlige tekster   |   Retur

Gyssebogen


gysse01

 

Gysse bliver født.
 

Født Gysse blev paa Christianshavn,
Ham Provsten Schack gav Gyssenavn.

gysse02

 

Gysse volder sin Moder megen Sorg.
 

Det ømme Moder dybt bedrøver,
At Gysse endnu Blee behøver.

gysse03

 

Gysse synes, at det snart maa være Spisetid.
 

Saa saare Frokosttid er omme,
Han venter Middagsmadens Komme.

gysse04

 

Gysse debuterer uden selv at vide det.
 

Al Publikum staaer taust henrykket,
Da Gysse spiller med i Stykket.

gysse05

 

Gysse sidder stille under Bordet og agerer fraværende, efter at have fremvirket det, der giver Selskabet Mistanke til hverandre indbyrdes.
 

Mistroe ei uden Grund din Næste;
Men tænk, saavidt du kan, det bedste.

gysse06

 

Gysse skal dyrke Videnskaberne.
 

Her Gysse bliver ført til skole
Iklædt sin nye Bluse-Kjole

gysse07

 

Gysse møder paa Hjemveien fra Skolen en Dreng, der faaer Lyst til at prygle ham, fordi han seer moersom ud; men Gysse seer saa roligt paa Drengen, at denne ikke tør begynde Angrebet.
 

Ved roligt uforfærdet Mod
Man ofte Faren overstod.

gysse08

 

Gysses Moder har forbudt ham at linge i sine Buxer i skolen, og Gysse var undertiden en lydig Søn.
 

En Lomme med Lakris og Sukker
Til Gysses Nytte sig oplukker

gysse09

 

Bedstefaders Kudsk bringer en Kalkun, en Skinke og en Hundehvalp. Dette er Sultans første Indtrædelse i Familien.
 

Her seer man Sultan komme an
Beladt med Skjønhed og Forstand

gysse10

 

Drengene i Skolen løbe omkaps - Gysse bliver staaende til de komme tilbage, overveiende at han saaledes vil komme ligesaavidt som de andre med ringere Ulejlighed.
 

Man seer at Gysse veed Besked
om jordisk Gjernings Vigtighed.

gysse11

 

Læreren faar en Bog i Hovedet. Gysse er den eneste, som synes ikke at lægge Mærke dertil.
 

Her Gysse heel andægtig skriver
Med hidtil ukjendt Lyst og Iver.

gysse12

 

Gysse lader Selskabet vide, at han skal gjøre Æ.
 

Den Sensation er meget stor,
Som Gysse gjør med 4 Ord. -

gysse13

 

Gysse anmoder sin Fader om Penge til v. Dinters Menageri
 

Ved siden af hvor Gysse boede,
De vilde Rovdyrs Telte stode.

gysse14

 

Gysse søger at tiltrække sig van Dinters Opmærksomhed: -
 

Han venter taus i samme Stilling,
I Haanden har han 8te Skilling.

gysse15

 

Gysse er kommet paa Skolebal.
 

Med Ynde og Behændighed
Han dansed' Salen op og ned.

gysse16

 

Gysse har fleere Gange besøgt van Dinters Menageri. Tigeren troer omsider at skylde Gysse en Gjenvisit.
 

Af dette Billed kan man lære,
At Høflighed kan og besvære -

Forrige side   |   Næste side   |   Introduktion   |   English Summary   |   Samtlige tekster   |   Retur