www.ebbemunk.dkarrowFritz Jürgensens tegninger

Klassikerne | Mand til mand | Mellem kønnene | Musik | Tyende | I ægteskabet | Børn til børn | Opdragelse | Ungdom | Gadeliv | Gyssebogen | del 2 | del 3

Forrige side   |   Næste side   |   Introduktion   |   English Summary   |   Samtlige tekster   |   Retur

Gyssebogen del 2


gysse17

 

Ved sit sidste Besøg hos van Dinter før dennes Afreise, aabner Gysse Burene for Dyrene. I den almindelige Forvirring bliver han selv kastet i et Abebur - og falder i Søvn. -
 

Den som vil andre Frihed Skjenke
Maa ofte sukke i en Lænke.

gysse18

 

Gysse er kommet med v. Dinter til Petersborg. Czaren bemærker ham og siger: Das Ding har ja beynahe menschliche Gestalt.
 

Herr Gysse med v. Dinter reiser;
Befries af store Ruslands Keiser.

gysse19

 

Et af Dyrene hos v. Dinter har bemægtiget sig Gysses Papirer og hans Dragt og melder sig hos forældrene, der dog ikke lader sig skuffe.
 

Dens Dragt og venligt ømme Blikke
En Moders Øie skuffer ikke. -

gysse20

 

Gysse har forladt Menageriet, er af Keiseren bleven udnævnt til Menneske og har ladet sig forfærdige en passende Klædedragt.
 

Nu er han russisk Undersaat,
Han boer i Keiserens store Slot.

gysse21

 

Gysse er bleven Medlem af Staatsraadet.
 

Herr Gysse megen Nytte stifter,
Med Skjemt og Viisdom stadigt skifter.

gysse22

 

Gysse bliver sendt som General en chef mod tyrkerne. Han lader Armeen marchere over Prut.
 

Bagved han lader ligge Prut,
Og gaaer mod Tyrken resolut.

gysse23

 

Efter at have sagt jacta est alea, kommanderer han Frokosten frem; og er selv den første til at angribe.
 

Han huskede, hvad Wessel qvad
Om Helte, og om Øl og Mad.

gysse24

 

Sultan har fundet Gysse ved hjælp af Lugten.
 

Fra Hjemmet Sultan løs sig river
og sig til Rusland flux begiver.

gysse25

 

Gysse leverer Tyrkerne det blodrige Slag ved Krabuljew, i hvilket Sultan udmærker sig og bliver ophøiet i Adelstanden under Navnet Sulle von Sultentand.
 

I Kampe-Tordens Bulder-Brag
Med Ro han leder seirrigt Slag.

gysse26

 

Gysse lader sig underrette om Tabet, hvilket paa russisk Side er to Mand deels Saarede deels Faldne, mendens tyrkerne have mistet den hele Armee og Størstedelen af de ægyptiske Hjelpetropper, som dog formedelst Modvind ikke havde været tilstede.
 

Her veltilfreds man skuer Helten;
Stor Appetit man faar i Felten.

gysse27

 

Gysses Indtog i Constantinopel igjennem den høie Port. Sultan mærker strax paa Lugten, at der nylig har været en anden Sultan.
 

Herr Sultan gjør paa høien Port,
Hvad mangen Sultan før har gjordt.

gysse28

 

Gysse lader alle Hantyrker springe over Klingen.
 

Med Huldrig-blide Naadens blik,
Han følger gammel Krigerskik.

gysse29

 

Gysse slutter Fred med Soliman, og uagtet sin overvættes Tapperhed giver Sulle v. Sultentand sit Samtykke.
 

Nnu Fredens Due dem omsvæver
Med Olieblad i Sine Kjæver.

gysse30

 

Ledet af taknemlig Iver, vil Soliman udnævne Sultan til sin første Eunuck, hvilken Æresbevisning denne dog paa det bestemteste renoncerer paa.
 

Her Sulle helt hos Gysse bliver
Og Æresporten stolt opgiver.

gysse31

 

Gysse bliver efter Hjemkomsten til Petersborg inviteret til The hos Czaren, men forløber sig i den Grad, at han lægger Haand paa et Stykke Smørrebrød, smurt expres til Czaren med Schatolost paa. - Gysse falder i Unaade, da Keiseren ikke kan lade det hengaae.
 

Ved Dyd man Jordens Store vinder
Men ikke deres Naade binder.

gysse32

 

Gysse er kommen til Sibirien, hvor han finder det meget koldt.
 

Herr Gysse har nu maattet flytte
Til, fordum, Marchal Münnick's Hytte.

Forrige side   |   Næste side   |   Introduktion   |   English Summary   |   Samtlige tekster   |   Retur