www.ebbemunk.dkarrowDansk landbrug i det politisk styrede marked

Næste side    Indhold    Stikord    Retur


Dansk landbrug i det politisk styrede marked


af Ebbe Munk

Statsmagt, organisationer og markedskræfter

Figur 1: En skitse af Hernes' model for styring af markedet i en organiseret kapitalistisk økonomi.

Dansk landbrug er ikke mere noget liberalt erhverv dets forhold er reguleret af planlægning og samarbejde mellem landbrugere, landbrugsorganisationer, staten og EU.

De ændrede markedsforhold er en krise for forståelsen af mål og midler i landbrugsproduktionen. Politiseringen gør neoklassisk teori mindre anvendelig, i stedet bruger jeg nordmanden Gudmund Hernes' institutionelle økonomiske teori.

Jeg undersøger særligt reguleringen af mælke- og grøntsagsmarkederne. Ved hjælp af interviews beskriver jeg landbrugernes, andels-ansattes og embedsmænds opfattelse af markedets funktion.

Undersøgelsen er oprindelig skrevet som hovedopgave i faget markedsøkonomi ved KVL og er udgivet på DSR forlag 1987 som ISBN 87-4732-342-3. Copyright Ebbe Munk 1987.


Næste side    Indhold    Stikord    Retur