www.ebbemunk.dk Balkan Tunes by Ebbe Munk

Balkan Tunes by Ebbe Munk

Feel free to play if you like! Copyright is managed by KODA.dk. Links open in new tabs.

Tunes as played by Akustisk-Elektrisk

Youtube video

Veseo Čoček

Score in PDF
Youtube video Score in PDF format

Chords: 9/8: { Dm | Bb6 | A | Dm }

Youtube video

Javorkino Kolo

Score in PDF
Youtube video Score in PDF format

No chords yet: 10/8.

Youtube video

Zelena Linija

Score in PDF
Youtube video Score in PDF format

Chords: A: 7/8 8 bars { G7b9 }, B: 4/4 4 bars { Cm G }, 4 bars { G },

C: 7/8 8 bars { G7b9 }

Youtube video

Ćuprija Ekspres

Score in PDF
Youtube video Score in PDF format

Chords: 9/8: 8 bars { Em B }, 8 bars { Em B }, 7/8: 8 bars { G D }, 8 bars { B7b9 }

Youtube video

Gučina Groove

Score in PDF
Youtube video Score in PDF format

Chords: 4/4: 4 times { Gm D D/F# | Gm D Gm }, 8 times { Gm D Gm D }

Youtube video

Syv Sind

Score in PDF
Youtube video Score in PDF format

Chords: 7/8: A: 2 times { Em B7 | Em | B7 | B7 | B7 | B7 | Em B7 } B: 4 times { Em | B7 Em }, C: 4 times { Am | Em | B7 | Em }

Youtube video

Zima Kolo

Score in PDF
Youtube video Score in PDF format

Chords: 4/4: A: 8 times { Gm D }, B: 12 bars D7, C: 2 times { Gm | D | Gm | D }

Youtube video

Haltefanden

Score in PDF
Youtube video Score in PDF format

Chords: 7/8: A: 2 times { Cm | G | G | Cm } B: 2 times { C | F | Bb | Cm | Cm | G | G | Cm } C: 2 times { Cm | Cm | Cm | Cm | Cm | Cm | G Cm }

Youtube video

Težak Čoček

Score in PDF
Youtube video Score in PDF format

Chords: 9/8: A: 4 times { Cm | Ab | G | Cm G7 } B: 2 times { Cm | Ab | Fm | Cm N/C | Cm | Ab | Fm | Cm G7 } C: 4 times { Cm | Ab | G | Cm G7 }

Youtube video

Struenseegade 7

Score in PDF
Youtube video Score in PDF format

Chords: 7/8: A: { F | Bb | F | C | F | Bb | F | F } B: { F | F | F | C | F | F | F | F }, C: 8 bars { F }

Youtube video

Gadjo Čoček

Score in PDF
Youtube video Score in PDF format

Chords: 4/4: A: 8 bars A7b9, B: 2 times { Dm Bb | A7 | Gm Fm7b5 | A7 }

Other Balkan Tunes

Youtube video

Fontana di Trevi

Score in PDF
Youtube video Score in PDF format

Chords: 13/8 4 bars { Am }, 4 bars { Em }

Youtube video

Hambo fra Erzincan

Score in PDF
Youtube video Score in PDF format

Chords: 3/4, 4 times { Am | Cm | D | Gm }

Youtube video

Mislykket Hambo

Score in PDF
Youtube video Score in PDF format

Chords: 3/4 { Gm | Gm } 2/4 { D Gm} 3/4 { D | D | Gm } 2/4 { D Gm}

Youtube video

Guča Sedam

Score in PDF
Youtube video Score in PDF format

Chords: 7/8: A: 8 times { Gm | D7 Gm } B: 3 times { Gm | D7 Gm }, { D7 Gm | D7 Gm }

Youtube video

Nigde Čoček

Score in PDF
Youtube video Score in PDF format

Chords: 4/4 A: 4 bars { Dm6 A }, B: 8 bars { Dm6 }, C: 8 bars { Dm6 A }

Blues

Youtube video

10 Bar Blues

Score in PDF
Youtube video Score in PDF format

Chords: 4/4 2 times { C7 | F7 | C7 | F }, { Db C | F }

Youtube video

Otogar Blues

Score in PDF
Youtube video Score in PDF format

Chords: 7/8 { Gm | D7 | Gm | D7 | Cm | Gm | Gm | D7 | D7 | Eb7 | D7 | Gm D }

Youtube video

Spider Blues

Score in PDF
Youtube video Score in PDF format

Chords: 4/4 { Cm7 | Cm7 | Cm7 | Cm7 | Fm7 | Fm7 | Cm7 | Cm7 }

{ G7 | Fm7 | Cm7 | G7 }

Youtube video

Listig Blues

Score in PDF
Youtube video Score in PDF format

Chords: 4/4 A: { Bb7 | Bb7 | Bb7 | Bb7 }, B: { Cm7 | F7 | Cm7 | F7 } C: { F7 Eb7 E7 F7 | F7 Eb7 E7 F7 | Cm7 F7 | F7 Eb7 E7 F7 } D: { Bb7 | Bb7 | Bb7 | F7 Eb7 E7 F7 }