www.ebbemunk.dkarrowDe ce nu există limite de viteză pentru camioane în satele românești?

De ce au voie camioanele românești să circule cu viteză maximă în sate?

Scrisoare către Ministerul Turismului din România, august 2021 - English version see below

Vizitez România de câțiva ani ca automobilist sau ca excursionist. Apreciez foarte mult peisajul frumos, dar mă simt nesigur în trafic din două motive:

1. Unii șoferi români fac depășiri complet sălbatice și conduc cu 150-160 km/h pe drumurile rurale obișnuite. Mașinile sunt de obicei BMW și Mercedes ceva mai vechi, care au fost înregistrate anterior în Germania și cărora li s-a dat o viață nouă cu aceeași viteză, dar pe drumurile de țară din România. Pe 18 iulie anul acesta, am fost depășit pe poziția a treia de un astfel de BMW cu motor mare, între Oradea și Satu Mare. A depășit 10 mașini deodată, în timp ce eu însumi depășeam o mașină cu remorcă. Mașinile foarte rapide sunt periculoase, pentru că ceilalți participanți la trafic nu au timp să le vadă și nu le pot lua în considerare. Unul dintre șoferii români din fața mea a fost atât de uimit încât a fost pe punctul de a intra în șanț.

În Danemarca, tinerii conduc de obicei iresponsabil, pe când în România sunt bărbați maturi de 40-60 de ani. Tatăl familiei crede că timpul și confortul lui sunt mult mai importante decât siguranța altor oameni. Mă uimește că acești bărbați aparent conduc la fel de sălbatic chiar și cu toată familia în mașină. Dacă se întâmplă ceva neașteptat, nu numai șoferul, ci întreaga sa familie vor fi șterse. Unele dintre evenimentele neașteptate ar putea de exemplu fi un alt automobilist care conduce la fel de sălbatic, dar din direcția opusă. Mașinile germane cu motoare mari sunt confortabile de condus, dar nu aparțin rețelei rutiere românești.

2. De ce au voie camioanele românești să circule cu viteză maximă în sate? În România, satele sunt de obicei foarte lungi și cu mai multe case pe fiecare parte a drumului de țară. Prin urmare, există distanțe mari cu limite de viteză de 50 sau 30 km/h. Dar camioanele nu respectă limitele de viteză. Camioanele circulă cu 75 sau 85 km/h în sate și, aparent, fără să fie pedepsiți pentru asta. Am învățat treptat că, dacă vreau să depășesc un șir lung de camioane, atunci trebuie să mă abțin să-l depășesc pe cel din față, deoarece acționează ca un spărgător, deschizând calea prin satul următor. Șoferul camionului nu este amendat pentru că conduce prea repede. Eu dacă depășesc camionul din față și conduc cu viteza de 75 sau 85 km/h, voi fi amendat. Dacă conduc cu 50 sau 60 km/h, risc să fiu forțat să măresc viteza de un șofer de camion agresiv. Nu înțeleg acea agresiune și nu înțeleg de ce poliția nu aplică limitele de viteză.

Nu am văzut niciodată un camion să ia amendă pentru viteză în România. Pe de altă parte, am văzut deseori accidente de circulație. România are cel mai mare număr de accidente rutiere din UE. Cum se poate ca locuitorii satelor românești să accepte ca aceste camioane să circule cu viteza maximă?

Propun eficientizarea impunerii amenzilor. În România, am fost amendat pentru că am condus prea repede într-o zonă unde se efectua o lucrare rutieră. Ofițerilor le-au trebuit 20 de minute pentru a scrie toate informațiile: numărul de înregistrare, permisul de conducere, certificatul de înregistrare și așa mai departe. În acea perioadă, nu au fost amendați și alți șoferi. În Danemarca, există un temei legal, astfel încât proprietarul mașinii trebuie să plătească pentru depășirea vitezei dacă nu poate desemna pe altcineva vinovat. În 2015, poliția daneză a înregistrat 2.551 de șoferi în cinci ore pentru că au condus prea repede într-o zonă unde se efectua o lucrare rutieră. Nu apelez la poliția română să impună amenzi pe o bază legală dubioasă, dar trebuie să existe o anumită eficiență.

Călătoresc în România din vara anului 1981 (link către raport în daneză din 1983: ebbemunk.dk/misc/erdely.html) și mi-a plăcut peisajul frumos, dar, din experiența avută până acum, aș descuraja turiștii danezi obișnuiți, să conducă în România din cauza șoferilor români agresivi, care conduc mult prea repede.

Why are Romanian trucks allowed to drive at maximum speed in villages?

Letter to the Romanian Ministry of Tourism, August 2021

I have been visiting Romania for a number of years as a motorist or as a backpacker. I really appreciate the beautiful landscape, but I feel unsafe in traffic for two reasons:

1. Some Romanian motorists make completely wild overtakings and drive 150-160 km/h on ordinary country roads. The cars are usually slightly older BMW and Mercedes cars, which have previously been registered in Germany, and which have now been given a new life at the same speed, but on Romanian country roads. On July 18 this year I experienced being overtaken in third position by such a large BMW between Oradea and Satu Mare. It overtook 10 cars at once, while I myself was overtaking a car with a trailer. One of the Romanian drivers in front of me was so terrified that he was about to drive into the ditch. I have no idea about the BMW's registration number - it was gone in seconds.

In Denmark it is young hotspurs that drive recklessly, in Romania it is mature men of 40-60 years. It is family fathers who believe that their time and comfort are so much more important than the safety of other people. It amazes me that these men apparently drive just as wildly with the whole family in the car. If something unexpected happens, it is not only the motorist but his whole family who will be wiped out. Some of the unexpected could e.g. be another motorist driving just as wildly, but in the opposite direction. German cars with large engines are comfortable to drive in, but they do not belong on the Romanian road network.

2. Why are Romanian trucks allowed to drive at maximum speed in villages? In Romania, the villages are typically very long and with a row of houses on each side of the country road. Therefore, there are long distances with speed limits of 50 or 30 km/h. But trucks are not covered by the law. Trucks usually drive 75 or 85 km/h in the villages with impunity. I have gradually learned that if I want to overtake a long line of trucks, then I must refrain from overtaking the front one, for it acts as a breakwater, paving the way through the next village. The driver of the truck will not be fined for driving too fast. If I overtake and drive at 75 or 85 km/h speed, I risk a fine. If I instead drive at 50 or 60 km/h, I risk being pushed up to the speed by the front truck. How can it be that the inhabitants of the Romanian villages accept the high speed of trucks?

I propose streamlining the imposition of fines. In Romania, I have experienced being listed for driving too fast at a road work. It took the officers 20 minutes to take down all the information: Registration number, driver's license, registration certificate and so on. During that period, no other motorists were listed. In Denmark, there is a legal basis, so the car owner must pay for speeding if he can not designate someone else as the culprit. In 2015, the Danish police recorded 2,551 motorists in five hours for driving too fast at a road work. I do not call on the Romanian police to impose fines on a dubious legal basis, but some efficiency must be in place.

I have been traveling in Romania since the summer of 1981 (link to report in Danish from 1983: ebbemunk.dk/misc/erdely.html), and I have had great pleasure in the beautiful landscape, but so far I would advise against ordinary Danish tourists to drive in Romania because of aggressive Romanian drivers, who drive much too fast.