Jesper Hoffmeyer:
Økologiske produktivkræfter
Historien som et bjerglandskab

Appendix

Forord (1977)

Under den lidet indbydende titel "Den teknologisk-ideologiske hømøostase" blev dette lille skrift oprindeligt lavet som oplæg til sommermødet i Skive "Ideologi og Samfund", juni 1976. Som så mange andre, der udgiver sådanne skrifter for tiden, skal jeg skynde mig at understrege, at det skam kun er en skitse. Eller snarere, det er en skabelon, en tænkeramme. Det handler om, hvordan jeg mener at nogle historiske, økologiske og politiske perspektiver skal kobles sammen for at blive synlige. Almindeligvis skygger de for hinanden efter min erfaring. Men da det drejer sig om et mødeoplæg beregnet som diskussionsgrundlag har det først og fremmest netop været selve rammen for en sådan sammenkobling, som jeg har forsøgt at få sat på papir. Det var og er stadig min mening at bygge videre på denne ramme, så at der kan komme en mere velargumenteret og tilfredsstillende fremstilling ud af det. En sådan udgivelse vil imidlertid tidligst kunne foreligge i løbet af 1978, og i mellemtiden ville det være nyttigt at få reaktioner på grundsynspunkterne. Dertil kommer at denne foreløbige og sammentrængte fremstilling forhåbentlig også kan sætte noget i gang andre steder end i mit eget hovede?

Altså Fandens oldemor eller ej: værsågod.

Jesper Hoffmeyer, februar 1977

Forord til web-udgaven (2000)

Ved en genlæsning af denne tekst, som nu har 25 år på bagen, bliver jeg først og fremmest slået af den frimodighed, hvormed jeg udtaler mig. Den frimodighed har jeg desværre ikke længere, og indrømmes må det at teksten rummer naiviteter, som i dag kan forekomme næsten ubærlige. Det gælder i alt fald de passager der afslører mit knæfald for samtidens floskler om kapitalismen som en udbytningsform, der er i dyb krise. At kapitalismen gør nogle meget rige og andre meget fattige er jo sandt nok, men metaforen "udbytning" indebærer en naiv forenkling af magtdynamikken i moderne kapitalisme. Og kapitalismens dybe krise kan man som bekendt kigge i vejviseren efter. Men i 1976 havde jeg altså endnu ikke fået viklet mig ud af dette teoretiske spindelvæv.

Kan man bære over hermed vil man finde en tekst, der faktisk rummer et udkast til mange af de ideer, som jeg efterfølgende har brugt 10 - 20 år på at udarbejde i mere forfinet form. Det overraskede mig faktisk at opdage at så stor en del af de ideer, jeg troede jeg møjsommeligt havde arbejdet mig frem til senere hen ligger i svøb allerede i denne tidlige tekst. Og selvom teksten mangler finesse i sin grove frimodighed, så er den måske netop derfor i stand til at fremstille det komplekse argument i en overskuelig form.

Så...måske fortjener skriftet at leve lidt endnu.

Jesper Hoffmeyer, december 2000

Litteraturliste

 1. "A Blueprint for Survival", The Ecologist, vol. 2 nr. 1, 1972.
 2. D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, W.W. Behrends Ill: "Grænser for vækst", Gyldendal 1973.
 3. M. Mesarovic, E. Pestel: "Hvilke grænser for vækst?", Gyldendal 1975.
 4. Mogens Boserup: "Vor voksende verden", Forum, 1974.
 5. Jesper Hoffmeyer: "Atomkraft økologisk set" i "Med fremtiden som indsats" (red. Øjvind Kyrø), Gyldendal 1975.
 6. Jesper Hoffmeyer: "Mennesket og biosfæren" i "Fremtidens verden" (red. j. Witt-Hansen og Arne Sørensen), Politikens Forlag 1975.
 7. Ib Nørlund: "Energi og fremtid", Forlaget Tiden, 1975.
 8. R.L. Heilbroner: "Har mennesket en fremtid?" Gyldendal 1975.
 9. Hartvig Sætra: "Den økopolitiska socialismen" Pax, Oslo 1973.
 10. Jesper Hoffmeyer: "Dansen om guldkornet", Gyldendal 1975.
 11. Mogens Jacobsen: "Socialpsykologiske overvejelser om atomkraft" i "Med fremtiden som indsats" (red. Øjvind Kyrø), Gyldendal 1975.
 12. E.F. Schumacher: "Vækst eller velfærd", Gyldendal 1975.
 13. C. Starr, R. Rudman: "Parameters of technological Growth", Science 182, s. 358-64 (1973).
 14. Pimental, D., L.E. Hurd, A.C. Bellotti, M.J. Forster, I.N. Oka, O.D. Sholes, Rj. Whitman: "Food Production and the Energy Crisis", Sdence 182, s. 443 (1973).
 15. E.T. Hayes: "Energy Implications of Materials Processing", Science 191, s. 661-65 (1976).
 16. "SMIC-rapporten", Report of the Study of Mans Impact on Climate. Inadvertant Climate Modification. MIT Press, London 1971.
 17. Energioplysningsudvalgets grundbog nr. 4, s. 26 Handelsministeriet 1975.
 18. S.H. Schneider, R. Dennet: "Climatic Barriers to Long-Term Energy Growth", Ambio, 4, s. 65-74 (1975).
 19. H.E. Landsberg: "Man-made Climatic Changes", Science 170, s. 1265-74 (1970).
 20. A.M. Weinberg, R.P. Hammond: "Global Effects of Increased Use of Energy", Bull. of Atomic. Scientists, Marts 1972, s. 5.
 21. E. Cook: "Limits to Exploitation of Nonrenewable Resources" Science 191, s. 677-82 (1976).
 22. D. Pimentel, W. Dritschlo, J. Krummel, J. Kutzman: "Energy and Land Constraints in Food Production", Science 190 s. 754-61 (1975)
 23. "FAO, Production Yearbook 1972", FAO, Rom (1973)
 24. P.R. Ehrlich, A.H. Ehrlich, J.P Holdren: "Human Ecology", Freeman, San Fransisco 1973, s. 89-93
 25. G.A. Lincoln: "Energy Conservation", Science 180, s. 155-62 (1973)
 26. Energioplysningsudvalgets grundbog nr. 4, s. 63, Handelsministeriet 1975
 27. samme s. 78.
 28. Energioplysningsudvalgets grundbog nr. 1, s. 29, Handelsministeriet 1975
 29. Mogens Boserup, "En feberfantasi" Politikens kronik 16.7.1974
 30. W.B. Cannon: "The Wisdom of the Body" Norton, New York 1932
 31. L.J. Henderson: "Pareto's General Sociology: A Physiologist's Interpretation", Harvard University Press, 1935
 32. a.J. Coale: "The History of the Human Population", Scientific American, september 1974
 33. F. eks. Claude Leví-Strauss: "Den vilde tanke", Gyldendal 1969
 34. Karl Marx, i "Ungdomsskrifter" (udvalg ved Villy Sørensen) s. 44, Gyldendal 1962
 35. R. Ambjörnsson, A. Elzinga: "Tradition og revolution" Bo Cavefors, Stockholm 1969
 36. A.G Chyoweth: "Electronic Materials: Functional Substitutes", Science 191, s. 725-32 (1976)
 37. G.M. Woodwell, P.P. Craig, H.A. Johnson: "DDT in the Biosphere: Where Does It Go?", Science 174, s. 1101-07 (1971)
 38. N.L. Henry: "Copyright: Its Adequacy in Techological Societies", Science 186, s. 993-1004 (1974)
 39. Jesper Hoffmeyer: "Økologiske produktivkræfter", Informations kronik 7.7.1975