Jesper Hoffmeyer:
Økologiske produktivkræfter
Historien som et bjerglandskab

Indhold

Økologiske produktivkræfter
Den økologiske krise
Truslerne
Den økologiske krises årsager
Kunstig energi
Den ideologisk-teknologiske homøostase
Homøostase
Teknologi
Bevidsthed
Verdensbeskrivelse
Organisation
Kapitalismens homøostase
Historien som et bjerglandskab
De fire perioder
Toget
Determinisme-problemet
Klassekamp
Fra feudalisme til kapitalisme
Efter kapitalismen
Krisen
Det medfødte problem
Den næste dal
Passet
Appendix
Forord (1977)
Forord til web-udgaven (2000)
Litteratur

Stikord

agerbrugskulturer , (2)
arbejdsdeling , (2)
bevidsthed , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12) , (13) , (14) , (15)
Boserup , (2) , (3) , (4) , (5)
computerterminaler
copyright
DDT , (2)
dialektisk , (2) , (3) , (4) , (5) , (6)
egentlig produktion
energikrisen
fødevareproduktion
feedback , (2) , (3) , (4)
feudalisme
gips
Henderson , (2)
homøostase , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12) , (13) , (14) , (15) , (16) , (17) , (18) , (19) , (20) , (21) , (22) , (23) , (24) , (25) , (26) , (27) , (28) , (29) , (30) , (31) , (32) , (33) , (34)
industrikulturer
informationsteknologi , (2) , (3) , (4) , (5) , (6)
jægerkulturer
kapitalakkumulation , (2) , (3)
klimaforandring
klimaproblemet
kunstgødning , (2) , (3) , (4) , (5) , (6)
kunstig energi , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12) , (13) , (14) , (15) , (16) , (17) , (18) , (19)
kvægavlskulturer , (2)
landbrugsteknologi , (2)
Marx
marxister , (2)
marxistisk , (2)
meningskontrol
middelalderen , (2)
mikro-makro , (2)
Mogens Jacobsen , (2)
Newtons
objektivitetskriteriet
organisation , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8)
organisk gødning
produktionsforhold , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7)
psykofarmaka
Sætra , (2)
sanselighed
Schumacher , (2) , (3)
Sovjetunionen
teknologi , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12) , (13) , (14) , (15) , (16) , (17) , (18) , (19) , (20) , (21) , (22)
toget , (2) , (3) , (4)
udstødningsgasserne
vand
varmeforurening
varmeforureningen , (2)
verdensbeskrivelse , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12) , (13) , (14) , (15) , (16) , (17)