Dansk landbrug i det politisk styrede marked

Indhold

Dansk landbrug i det politisk styrede marked
1 Indledning
1.1 Forudsætninger for den teoretiske beskrivelse
1.1.1 Empirisk afgrænsning
1.1.2 Begrebsmæssig afgrænsning
1.1.3 Metodevalg
2 Teoretisk forståelse af markedet for landbrugsvarer
2.1 Den neoklassiske model
2.1.1 Uvirkelige forudsætninger
2.1.1.1 Er aktørerne ensartede?
2.1.1.2 Handler aktørerne rationelt?
2.1.1.3 Har beslutningstagerne perfekt kendskab?
2.1.2 Hvem ønsker usikkerhed?
2.1.3 Sikring af landbrugets vilkår
2.1.4 Der må tages hensyn til institutionelle forandringer
2.1.5 Markedet som institution
2.1.6 Merkantilisme og neo-merkantilisme
2.1.7 Retfærdighed og liberalisme
2.2 Institutionel landbrugsøkonomi
2.2.1 Erhvervspolitik
2.2.2 Interesseorganisationerne og den offentlige administration
2.2.3 Landbrugsdrift som et positionelt gode
2.2.4 Egeninteressen og det fælles bedste
2.2.5 Stat, mere stat
2.2.6 Neoklassisk eller institutionel teori?
3 Styring af det danske landbrugsvaremarked
3.1 Markedsforholdene for danske grøntsager
3.1.1 Auktionssalget i GASA Kolding
3.1.2 Planlægning og forhandlinger hos Nord Grønt
3.1.3 Grøntsagsmarkedet mellem stat, organisationer og markedskræfter
3.2 Markedsforholdene for mælk
3.2.1 Landbrugskooperationen og medlemmerne
3.2.2 Samarbejdet mellem stat og landbrugskooperation
3.2.3 Danmark og den fælles landbrugspolitik i EF
4 Afslutning
4.1 Konklusion på undersøgelsen
4.1.1 Bedømmelse af de anvendte teoriers gyldighed
4.1.2 Kan det nu betale sig?
5 Forord, noter m.v.
5.1 Forord
5.2 Noter
5.3 Litteraturliste
5.3.1 Artikler i tidsskrifter:
5.3.2 Ikke offentliggjorte kilder:
5.4 Citater på originalsprog

Stikord

- A -

afmagt , (2)
aktør , (2) , (3) , (4)
Andelsbladet , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12)
Arrow

- B -

Børsen , (2) , (3) , (4) , (5) , (6)
Børsens Nyhedsmagasin , (2) , (3) , (4) , (5)
Bager , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12) , (13) , (14) , (15)
behov , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12) , (13) , (14) , (15) , (16) , (17) , (18) , (19)
Berlingske Tidende
Berlingske Tidende , (2) , (3) , (4)
Berrefjord og Hernes
Berrefjord og Hernes , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10)
Betænkning , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7)
Black , (2) , (3)

- C -

Cairncross , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9)
Chayanov
Chicago-skolen , (2) , (3)

- D -

Danmarks Statistik , (2) , (3) , (4) , (5)
Danske Mejeriers Fællesorganisation

- E -

EF , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12) , (13) , (14) , (15) , (16) , (17) , (18) , (19) , (20) , (21) , (22) , (23) , (24) , (25) , (26) , (27) , (28) , (29) , (30) , (31) , (32) , (33) , (34) , (35) , (36) , (37) , (38) , (39) , (40) , (41) , (42) , (43) , (44) , (45) , (46) , (47) , (48) , (49) , (50) , (51) , (52) , (53) , (54) , (55) , (56)
EF-fag , (2)
egeninteresse , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9)

- F -

Fællesorganisationen
FDB , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12) , (13) , (14) , (15) , (16) , (17) , (18) , (19) , (20) , (21) , (22) , (23) , (24)
Fleming , (2) , (3) , (4) , (5)
Friedman , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12)

- G -

Gåsdal , (2) , (3) , (4) , (5)
Galbraith , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12) , (13)
GASA , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12) , (13) , (14) , (15) , (16) , (17) , (18) , (19) , (20) , (21) , (22) , (23) , (24) , (25) , (26)
Giersch , (2) , (3) , (4)
grøntsager , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12) , (13) , (14) , (15) , (16) , (17) , (18) , (19) , (20)

- H -

Højrup , (2) , (3) , (4) , (5) , (6)
Hansen , (2) , (3)
Hernes , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12) , (13) , (14) , (15) , (16) , (17) , (18) , (19) , (20) , (21) , (22) , (23) , (24) , (25) , (26) , (27) , (28) , (29) , (30) , (31) , (32) , (33) , (34) , (35) , (36) , (37) , (38) , (39) , (40) , (41) , (42) , (43) , (44) , (45) , (46) , (47) , (48) , (49) , (50) , (51) , (52) , (53) , (54) , (55) , (56) , (57) , (58) , (59) , (60) , (61) , (62) , (63) , (64) , (65) , (66) , (67) , (68) , (69) , (70) , (71) , (72) , (73) , (74) , (75) , (76) , (77) , (78) , (79) , (80) , (81) , (82) , (83) , (84) , (85) , (86) , (87) , (88) , (89) , (90) , (91) , (92) , (93) , (94) , (95) , (96) , (97) , (98) , (99) , (100) , (101) , (102) , (103) , (104) , (105) , (106) , (107) , (108) , (109) , (110) , (111) , (112) , (113) , (114) , (115) , (116) , (117) , (118) , (119) , (120)
Heum , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12)
Hirsch , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12) , (13) , (14) , (15) , (16) , (17) , (18) , (19) , (20) , (21) , (22) , (23) , (24) , (25) , (26) , (27) , (28)
Hoffmeyer , (2) , (3) , (4) , (5) , (6)

- I -

ideologi , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12) , (13) , (14) , (15)
institutionel økonomisk teori
interesseorganisationer , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11)

- J -

Just , (2) , (3) , (4)
Jyllands-Posten , (2)

- K -

Kindleberger , (2) , (3)
kvoter , (2) , (3) , (4)

- L -

Landøkonomisk Oversigt , (2) , (3) , (4)
Landbrugsmagasinet , (2) , (3) , (4)
Landbrugsrådet , (2) , (3)
Leppert-Fögen , (2) , (3) , (4) , (5)
Lerner
Lindbeck
Lindblom , (2)
Lipsey & Steiner
Lipsey & Steiner , (2)

- M -

mælk , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12) , (13) , (14) , (15) , (16) , (17) , (18) , (19) , (20) , (21) , (22) , (23)
Møgelhøj , (2) , (3)
markedskræfter , (2) , (3) , (4) , (5)
Marshall
Marx , (2) , (3) , (4)
MD , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12) , (13) , (14)
merkantilisme , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10)
Michelsen , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10)
moral , (2) , (3) , (4) , (5) , (6)
Myrdal , (2) , (3) , (4)

- N -

neo-merkantilisme , (2) , (3) , (4) , (5) , (6)
neoklassisk teori
neoklassisk teori , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12) , (13) , (14) , (15) , (16) , (17) , (18) , (19) , (20) , (21) , (22) , (23) , (24) , (25)
New Encyclopædia Britannica , (2)
Nitsch
Nord Grønt , (2)
Nord Grønt , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12) , (13) , (14) , (15) , (16) , (17) , (18) , (19) , (20) , (21) , (22) , (23) , (24) , (25) , (26) , (27) , (28) , (29)
nytte , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12) , (13) , (14)

- O -

Olsen
Olson , (2) , (3) , (4) , (5) , (6)
Omholt , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8)

- P -

Pigou
positionelle goder , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8)

- Q -

- R -

refleksion , (2)
retfærdighed , (2) , (3)
Robinson & Eatwell , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8)
Romtraktaten , (2)

- S -

Schumpeter
skibsværfter
Smith , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12) , (13) , (14) , (15) , (16) , (17) , (18) , (19) , (20) , (21) , (22) , (23) , (24) , (25) , (26) , (27) , (28) , (29) , (30) , (31) , (32) , (33) , (34) , (35) , (36) , (37) , (38) , (39) , (40) , (41) , (42)
Statistisk Årbog , (2)
Swain , (2)

- T -

tabel , (2) , (3) , (4) , (5)

- U -

Ugeskrift for Jordbrug , (2)

- V -

Veblen , (2) , (3)
VEKOFA , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7)

- W -

Wilson & Skinner , (2) , (3) , (4)
Wilson & Skinner , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8)

- Z -

Zerlang , (2) , (3) , (4) , (5)