Dansk landbrug i det politisk styrede marked

5.3 Litteraturliste

Torben Bager 1985: "Indledning", s. 9-17 og "Landbrugskooperationen i samfundet", s. 59-65 i Bager (red.) 1985.

Torben Bager (red.) 1985: "Landbrugskooperationen i Norden", Sydjysk Universitetsforlag, Esbjerg, 260 s. Med bidrag af bl.a. Bager 1985, Omholt 1985 og Michelsen 1985.

Ole Berrefjord og Gudmund Hernes 1978: "Markedsforvitring og statsbygging", kap. 4, s. 81-112 i Hernes (red.) 1978.

Betænkning nr. 795 1977, "En fremtidig landbrugspolitik", Kbh. , 142 s.

Betænkning nr. 993 1983, "En fremtidig landbrugspolitik nogle mere langsigtede perspektiver", Kbh., 186 s.

Jørgen Ole Bærenholdt 1987: "Livsformer og småbrug i Ungarn — et bidrag til udviklingen af en kulturgeografisk metode", Publikationer fra Institut for geografi, samfundsanalyse og datalogi, forskningsrapport nr. 57, RUC, Roskilde, 184 s.

R.D. Collison Black 1976: "Smith's Contribution in Historical Perspective", s. 42-63 i Wilson & Skinner (eds.) 1976, s.d.

Alexander Cairncross 1976: "The Market and the State", s. 113-135 i Wilson & Skinner (eds.) 1976, s.d.

J. Marcus Fleming 1976: "Mercantilism and Free Trade Today", s. 164-185 i Wilson & Skinner (eds.) 1976, s.d.

Milton Friedman 1972: "Kapitalism och Frihet", Aldus/Bonniers, Stockholm, 245 s. Bogen er udgivet på engelsk 1962.

John Kenneth Galbraith 1961: "Det rige Samfund", Gyldendal, Kbh., 298 s.

John Kenneth Galbraith 1968: "Det nye industrisamfund", Gyldendal, Kbh., 417 s.

John Kenneth Galbraith 1974: "Economics and the Public Purpose", Andre Deutsch, London, 334 s.

Herbert Giersch 1976: "Comment", s. 185-195 i Wilson & Skinner (eds.) 1976, s.d.

Odd Gåsdal 1984: "Kortlægning af landbrugskooperationen", Landbrugskooperationen i Norden, arbejdsrapport nr. 4. Sydjysk Universitetsforlag, Esbjerg, min. 108 s.

Gudmund Hernes 1978: "Makt, blandingsøkonomi og blandingsadministrasjon, kap 1, s. 11-60, "Om utredning av maktforholdene i Norge", kap. 3, s. 66-80, Per-capita-ideologi og koplingsgevinster", kap. 5, s. 113-121, "Markedet som domstol", kap. 6, s. 122-133, "Mot en institusjonell økonomi", kap. 10, s. 196-242 i Hernes (red.) 1978, s.d.

Gudmund Hernes (red.) 1978: "Forhandlingsøkonomi og blandingsadministrasjon", Universitetsforlaget, Bergen, 248 s. Med bidrag af bl.a.: Berrefjord og Hernes 1978, Hernes 1978 og Heum 1978, s.d.

Per A. Heum 1978: "Markeders liberalisering og politisk institusjonalisering, kap. 8, s. 160-180 i Hernes (red.) 1978.

Fred Hirsch 1976: "Social Limits to Growth", Harvard University Press, Cambridge, 208 s. Den benyttede udgave er fra Routledge & Kegan Paul, London 1977.

Jesper Hoffmeyer 1982: "Samfundets naturhistorie", Rosinante, Charlottenlund, 295 s.

Jesper Hoffmeyer 1984: "Naturen i hovedet. Om biologisk videnskab", Rosinante, Charlottenlund, 260 s.

Thomas Højrup 1983: "Det glemte folk", Institut for europæisk folkelivsforskning, Hørsholm, 543 s.

Flemming Just 1985: "Sammenfatning: En korporativ udvikling?", s. 109-124 i Bager (red.) 1985.

C.P. Kindleberger 1976: "The Historical Background: Adam Smith and the Industrial Revolution", s. 1-25 i Wilson & Skinner (eds.) 1976, s.d.

Landøkonomisk Oversigt, årgangene 1982-1986, udgivet af De danske Landboforeninger.

Anette Leppert-Fögen 1976: "Den deklasserede klasse", Historievidenskabs skriftrække nr. 2, GMT, Grenå, 362 s.

Charles E. Lindblom 1977: "Politics and Markets. The World's Political Economic Systems", Basic Books, New York, 402 s.

Richard G. Lipsey & Peter O. Steiner 1981: "Economics", 6. udg., Harper International, New York, 958 s.

Karl Marx 1970.: "Den tyske ideologi" fra "Verker i utvalg", bind 2, red. Jon Elster og Einhart Lorenz, Pax, Oslo, 256 s.

Johannes Michelsen 1984: "Hvad mener andelshaverne?", Sydjysk Universitetsforlag, Esbjerg, 184 s.

Johannes Michelsen 1985: "Medlemmernes formål med landbrugskooperationen", s. 37-48 i Bager (red.) 1985.

Bjarne Møgelhøj 1980: "Det kooperative særpræg", Sydjysk Universitetsforlag, Esbjerg, 68 s.

New Encyclopædia Britannica 1974, 15th. edition, 30 vol., eget forlag, Chicago.

Mancur Olson 1976: "Comment", s. 105-112 i Wilson & Skinner (eds.) 1976, s.d.

"Om Mejeriselskabet Danmark", pjece udgivet april 1986 af MD.

Knut Omholt 1985: "Danmark og Norge 1930-1980", s. 74-85 i Bager (red.) 1985.

Joan Robinson & John Eatwell 1973: "An introduction to modern economics". McGraw-Hill, London, 350 s.

Romtraktaten

Adam Smith 1776 (1950): "An inquiry into the nature and causes of The Wealth of Nations", 6th. edition by Edwin Cannan, i 2 bind, Methuen & Co., London, 462+506 s.

Statistisk Årbog 1986, udgivet af Danmarks Statistik, Kbh.

Nigel Swain 1985: "Collective Farms Which Work?", Cambridge University Press, Cambridge, 235 s. Bogen handler om ungarske landbrugskooperativer.

Wilson & Skinner (eds.) 1976: "The Market and the State. Essays in Honour of Adam Smith", The Clarendon Press, Oxford, 357 s. Med bidrag af bl.a. Cairncross 1976, Black 1976, Fleming 1976, Giersch 1976, Kindleberger 1976 og Olson 1976, s.d.

Martin Zerlang 1976: "Bøndernes klassekamp i Danmark", Medusa, Kbh., 410 s.

5.3.1 Artikler i tidsskrifter:

Andelsbladet nr. 26 1984, Hans-Henrik Jørgensen- "Ikke fred på mælkemarkedet — kun våbenstilstand".

Andelsbladet nr. 18 1985 (1): "Ud til brugserne med friske grøntsager hver dag".

Andelsbladet nr. 18 1985 (2): "Effektivitet er hele tiden kodeordet". Interview med direktøren for Københavns Engros Grønttorv, Gitte Jensen.

Andelsbladet nr. 14 1986, Kim Bang-Sørensen: "Nord Grønt: Danske gartnere står i kø for at blive medlemmer.

Andelsbladet nr. 20 1986: "Brugsen satser på ferskvarer i fremtiden".

Berlingske Tidende 5-4-1986, Henning Gøtz: "Dansk landbrug: Lang tradition for lobbyisme.

Berlingske Tidende 1-5-1986, Niels Nørlund:"H.O.A. Kjeldsen er parat på barrikaderne" (om gødningsafgift).

Børsen 18-7-1986, Oskar Lund: "Mejerierne kan miste fordelingen af EF-mia."

Børsen 16-9-1986, Hakon Redder: "Styring af mælkeproduktion i Danmark skal bevares".

Børsens Nyhedsmagasin 7-10-1985, Rolf Geckler og Mogens Gyde: "Bønder på bistand: 90.000 kr. i støtte til hver landmand".

Børsens Nyhedsmagasin 30-12-1985, Rolf Geckler og Mogens Gyde: "Landbrugsfond gav privat lån til kontorchef".

Børsens Nyhedsmagasin 9-6-1986, Jørgen Grønnegård Christensen: "Den offentlige sektors grå zone"

Jyllands-Posten 4-9-1986, Frede Godsk: "Smørbjerg helt ude af kontrol".

Landbrugsmagasinet 3-4-1986: "Gødningsafgift reducerer ikke kvælstofforbruget".

Landbrugsmagasinet 26-6-1986: "Overflødig velvilje — Vi har masser af stolthed, siger LFO's formand i kommentar til landbrugsministeren.

Nyt fra Danmarks Statistik nr. 1 1987.

Ugeskrift for Jordbrug nr. 6 1986, Henning Otte Hansen: "Anvendelse af verdensmarkedsprisen ved beregning af størrelsen på landbrugets protektionisme" (s. 164-168).

5.3.2 Ikke offentliggjorte kilder:

Egne noter fra Jens Thomsens forelæsninger i EF-fag, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, efteråret 1985.

Organisationsinterviews: nr. 1: Jan Jønsson, salgsleder ved GASA i Kolding, 4-8-1986. nr. 2: Ole Chr. Kjærulff, koordinator i Nord Grønt, Viby J., 11-8-1986. nr. 3: Lars Hoelgaard, Landbrugsministeriet, 11-9-1986. nr. 4: Knud Jensen, transportchef i Mejeriselskabet Danmark, 11-8-1986.

Producentinterviews foretaget august 1986. Disse interviews er fortrolige.